Bir Bilebilseler...

Bir Bilebilseler...

Dinin amaç değil de,araç olduğunu...

 

Amaç haline getirildiği anda '''İdeoloji'''leş - tiğini...

 

Her dinin muhakkak yerel şartlardan etkilenmiş olduğunu...

 

Yerel olanı Genele dayatmanın ise faydasız ve mantıksız olduğunu...

 

Ayrıca lüzumsuz olduğunu...

 

Dünyada cenneti yaşamanın imkansız olduğunu...

 

Kötülüğün en çok ''Kötülükle savaşanlarca'' beslendiğini...

 

Her şeyin biliniyor olmadığını,Her şeyde nokta konulmamış olduğunu,

 

Her ucun da henüz açık olduğunu...

 

1000 yıl sonra bu gününün birçok anlayışına o çağdaki İnsanların,

 

''Katula-Katula''güleceklerini...

 

Sonsuz bir -mecazen-Okyanus olduğunu...

 

Bu yapıda herkese içecek su bulunduğunu...

 

Ortada didişecek bir şey olmadığını...

 

Bir Bilebilseler...

 

Sanıyorum ki daha Barışçı,

 

Daha merhametli,daha sevgi dolu,

 

Kısaca...daha güzel bir Dünya olacaktır.

 

Düşünce ve eylem bütünlüğü içerisinde Tevhidi yolda yürümek....

 

İyiyi düşünmek ve iyiyi yapmak eksenli bir yaşam sürmek...

 

Kendini bilmek noktasında kendi değer-sizliği veya değer-liliği merkezli değil;

 

İnsanın Dünyada ve Kozmostaki yeri ve misyonu merkezli bir bilme

 

öznesine sahip olmak...

 

Ot ile, taş ile,,börtü-böcekle,hayvanla ortak noktaları yakalayabilmek...

 

Hayatın....Yüce Hayat'tan doğduğunu/geldiğini fark etmek.

 

Gerçek şu ki....Yeryüzündeki hayat...

 

BİR TEK...evet...bir tek canlıdan farklılaşarak bu güne evirilmiştir.

 

 

İnsan yığınları halen gerçeklerden habersiz şekilde-az bir kısım hariç-yaşamaktadır.

 

Şişirilmiş(Eşref-i mahluk vs.vs.) masallarla uyutulmaktadır.

 

İnsanlar gerçeğin değil; kendi zannının/gerçeğinin onaylanması peşindedirler.

 

Gerçekten korkuyorlar....kendilerini mutlu edecek...

 

-Bak ,ben dememiş miydim- türünden sonuçlar peşindeler.

 

Dinler,maalesef toplumları bir arada tutan bir ''milli zamk'' ve,

 

Yığınları kontrol etmede faydalı bir araç çubuğu olmuş..

 

Veya o hale gelmiş,getirilmiş.

 

Maalesef.

 

E-posta Listesine Kaydolun:

Kaydınız alındı. Teşekkür ederiz.

UYARI:

İşbu tanıtıcı site içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır. Verilen bilgi ve hizmetler internet kullanıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti değil, tamamlayıcı tıp niteliğindedir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.